I bund og grund, så handler isolering ganske enkelt om at holde på varmen. Det har altid været ganske almindelig kutyme at isolere vores boliger, da den ikke blot skal danne rammerne for en tryg tilstedeværelse og vores privatliv, men også beskytte mod vind og vejr af forskellig kaliber. Dog har der været ekstra fokus på isolering af boliger i Danmark efter 1970’ernes oliekrise, da der i den sammenhæng kom ekstra fokus på, hvordan vi kunne mindske det samlede varmetab fra bygningskonstruktioner rundt omkring i landet. boligsalgDet har blandt andet medført, at der er kommet flere krav til, hvor godt boliger i Danmark skal være isoleret.

 

Der er eksempelvis blevet indført et nyt lovkrav i bygningsreglementet om, at man skal efterisolere op til nutidens standard, hvis enten man laver en væsentlig ombygning eller igangsætter en renovering af huset. Det skal dog understreges, at dette krav ikke er gældende, hvis det kan bevises, at den respektive efterisolering ikke kan udføres på rentabelt og fugtsikker vis.

 

Hvad er isoleringsmaterialer?

Der findes flere forskellige former for materialer, der kan bruges i forbindelse med isolering – de fleste efterspørger billig isolering og i en sådan forbindelse vil materialet naturligvis også matche prisen. Fælles for alle isoleringsmaterialer er, at de er kendetegnet ved, at det leder varmen meget dårligt, hvilket både metal, glas og sten ikke gør. Det er primært den stillestående luft i isoleringsmaterialerne, der er med til at give denne egenskab og desuden betyder, at de fleste isoleringsmaterialer er meget lette. Hvis du bygger et isoleringsmateriale ind i en konstruktion, hvilket bestemt anbefales, så vil den respektive bygning fortsat miste varme, men det vil dog ske i betydeligt mindre omfang, end hvis du ikke havde valgt at isolere bygningen.

 

Læs mere om billig isolering her http://onlineisolering.dk/billig-isolering/

 

Hvad der er absolut mest afgørende er, at de materialer, der bruges til din isolering bliver holdt tørre. Grunden til dette er, at vand leder varme langt bedre end luft, så vil våde isoleringsmaterialer ikke holde specielt godt på varmen, hvorfor det nærmest ikke vil kunne betale sig at have en isolering, hvis ikke den holdes tør. Det er derfor meget vigtigt, at det bliver beskyttet mod fugt udefra med et vindtæt lag, der ofte bliver kaldt en vindspærre, da

det vil resulteret i, at luften i den respektive isolering bliver ved med at være stillestående. Dog skal det nævnes at det vindtætte lag fortsat skal være så åbent, at der vil være mulighed for eventuel fugt at trænge ud igen. Isolering og øvrige konstruktioner (eksempelvis klimaskærmen) skal også beskyttes mod fugt, der kommer inde fra boligen, og det gøres oftest med en tæt dampspærre på den varme og indvendige side af isoleringen.

 

Det skal desuden også nævnes, at det er vigtigt, at de individuelle stykker isolering placeres tæt op ad hinanden. På denne måde kan man nemlig undgå kuldebroer, hvilket er små steder på indvendige vægge eller lofter, hvor overfladetemperaturen vil være lavere end selve rummets temperatur, og det vil skabe en vis risiko for kondens.