Det er vær at overveje at købe sine VVS-artikler på nettet i stedet for i butikkerne. Man skal huske på at tid er penge og det at man tager ned til en butik kan bruges mere produktivt på at lave noget andet. Man skal ikke være bange for at købe på nettet hvis webshoppen er e-mærket, da denne ordning er en sikkerhed for kunder om de overholde de etiske regler omkring troværdig og serviceminded e-handel.

Hvis du har en ven som er håndværker eller VVS’er kan der være meget at spare på at de laver tingene for dig, det for altid huske på at undersøge dit netværk om du kender nogle som eventuelt kunne gøre jobbet for dig. Her er det vigtigt at du virkelig forstå hvordan man netværker og forstår fordelen med at have mange venner. Branchen har ændret sig meget igennem de seneste 10 år, hvor små special butikker er lukket på strippe og i stedet flyttet sig til store varehuse som har alt mellem himmel og jord.

Nettet er så blevet tilbage som det sted folk handler når man ikke vil køre for langt væk til et af de store varehuse eller man bor i yderområderne og gerne vil have noget leveret let. Det behov opfylder netbutikkerne så, hvor du kan købe alt mellem himmel og jord og få det tilsendt dig selv, leveret til døren. Efter at have rådført mig med min kone er det vigtigt at forstå hvorfor man skal have set tingene før man køber det.

Kvinder har en tendens til at gå meget op i design og alt skal være i den skønneste orden. Hvis designet ikke er efter konens behov er det svært at få det det accepteret i hjemmet, man skal også huske på de behov som børne og skal med ind i billede som influenser, da de også er bruger af badeværelset og de skal være med til at godkende det. Nettet er og vil blive fremtiden, handelen med ting vil blive flyttet over på internettet, derfor kan man ligeså godt begynde nu med at handle på nettet for at blive vant til at søge information og bruge forskellige platforme til at købe de nødvendige ting du eventuelt kunne bruge.