StemCare programmet har snart kørt i nogle år, og det er derfor også blevet muligt for os, at lave målinger på hvor godt det rent faktisk virker. Det virker for mange over alle forventninger, og jeg ved også, at det virker endnu bedre end det. Vi har altså ikke været i stand til at bruge alle de indsamlede data, men allerede med de mængder vi har, burde det at være nok til at få anerkendt StemCare. Det er det også blevet, men generelt i den danske befolkning er det ikke helt accepteret endnu, og jeg er overbevidst om, at hvis folk indså hvor godt StemCare rent faktisk er, at vi så også ville få en langt større opbakning til at forske endnu dybere i programmet.stemcare3 Det ville kun gøre vores hold stærkere, og med flere penge til forskning ville vi også kunne afhjælpe utroligt mange sygdomme. Det er ret fedt at gøre, og jeg håber da helt klart også, at det snart er gået op for dig, hvad vi rent faktisk kan opnå med StemCare.

Princippet i StemCare

Det er sådan, at vi i princippet kan lave en database over alle børn, og derfor også i princippet vil kunne kurere en hver sygdom. Så i teorien vil vi altså kunne helbrede de mindste sygdomme som barn, og som sagt så vil vi i teorien også kunne helbredde langt værre sygdomme når du er ældre. Der er altså masser af muligheder med StemCare, og vi håber derfor også, at det snart bliver mere anerkendt. Det ville jo kun gøre vores sundhedssystem bedre, og jeg er sikker på, at der er mange lande, der med glæde vil adobtere StemCare, og sikkert også betale store summer for systemet. Derfor mener vi også, at StemCare skal have en langt større portion af regeringens forsker pulje.